Θέσεις Εργασίας

Κατασκευαστική εταιρεία Kalanidis Group στην Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική αναζητά για πλήρη απασχόληση κατάλληλο-η υποψήφιο-α για να καλύψει τη θέση του Λογιστή.

Απαραίτητα Προσόντα:

Πτυχίο οικονομικής σχολής ΤΕΙ/ΑΕΙ
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση με διπλογραφικά βιβλία.
Καλή γνώση ERP συστημάτων. Η εμπειρία σε Softone θα συνεκτιμηθεί.

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες:

1. Έλεγχος και καταχώρηση παραστατικών, εισπράξεων, πληρωμών, τιμολογίων και λογιστικών εγγραφών.
2. Ενημέρωση και έλεγχος των καρτελών πελατών / προμηθευτών.
3. Διεκπεραίωση τμήματος της μηνιαίας μισθοδοσίας.
4. Εμπορική διαχείριση, γραμματειακή υποστήριξη, οργάνωση γραφείου.
Συνεργασία με εξωτερικό λογιστή-φοροτεχνικό

Προσφέρονται:

Διαμονή, Ικανοποιητικές αποδοχές.

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

Παρακαλούμε να αποστείλετε ένα ανανεωμένο βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία στο hr@greekpridehotel.com.
Τηλέφωνο επικοινωνίας +306939137147

Περιγραφή ρόλου

Πρόκειται για μία εργασία πλήρους απασχόλησης που απαιτεί φυσική παρουσία στα γραφεία της εταιρείας μας στο Μαρούσι.

Το τμήμα προμηθειών είναι υπεύθυνο να εξασφαλίζει ότι η εταιρεία θα έχει πρόσβαση στα απαραίτητα υλικά, εξοπλισμούς και υπηρεσίες για την ομαλή διεξαγωγή των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων της. Αυτό περιλαμβάνει την επιλογή, προμήθεια, αποθήκευση και οργάνωση των απαραίτητων υλικών και πόρους, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα, η αποτελεσματικότητα και η σχέση κόστους-τιμής των κατασκευαστικών έργων.

Ο ρόλος με λεπτομέρειες

 • Έγκαιρη επεξεργασία των αιτημάτων προμηθειών σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες της εταιρείας
 • Έρευνα αγοράς, σύγκριση και αξιολόγηση προσφορών από προμηθευτές
 • Παρακολούθηση της εξέλιξης των παραγγελιών
 • Συμμετοχή στη διαδικασία σύνταξης συμφωνητικών συμβολαίων με προμηθευτές και υπεργολάβους
 • Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του τμήματος προμηθειών βασισμένη σε προκαθορισμένους στόχους και προκαθορισμένους δείκτες προς τον τεχνικό διευθυντή και τον υπεύθυνο του οικονομικού τμήματος
 • Προετοιμασία εκθέσεων οικονομικού προϋπολογισμού

Προσόντα που αναζητούμε

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού
 • Μίνιμουμ 3 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στον τομέα των προμηθειών
 • Ευχέρεια στη χρήση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
 • Εξαιρετικές ικανότητες στη χρήση Η/Υ
 • Γνώση προγραμμάτων ERP

Προσόντα που θα αξιολογηθούν θετικά

 • Εξελιγμένα προσόντα στις διαπραγματεύσεις
 • Ικανότητα για σχολαστική αξιολόγηση και οργάνωση συμβολαίων

Εργασιακά Προνόμια

Στη Worth, οι υπάλληλοι απολαμβάνουν ανταγωνιστικούς μισθούς, ενώ ταυτόχρονα έχουν πολλές ευκαιρίες εργασιακής ανέλιξης και προόδου. Ο υποψήφιος θα δουλεύει σε συναρπαστικά και απαιτητικά έργα, που θα του δώσουν ένα βήμα για την επαγγελματική του ανάπτυξη.

Ζητείται Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός εργοταξίου που να δραστηριοποιείται σε ιδιωτικά και δημόσια έργα.

Οι ευθύνες του συγκεκριμένου ρόλου περιλαμβάνουν:

 • Οργάνωση εργοταξίων της εταιρείας
 • Ενημέρωση πορείας κατασκευαστικών έργων
 • Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
 • Παρακολούθηση εκτέλεσης εργασιών βάσει αρχικού σχεδιασμού και τυχόν αναφορά αλλαγών ή αποκλίσεων
 • Διαχείριση των συνεργείων / ομάδων υλοποίησης
 • Εκτέλεση μετρήσεων και ελέγχων κόστους
 • Χειρισμός της αλληλογραφίας και του αρχείου του έργου
 • Διαχείριση και επικοινωνία με προμηθευτές

Προφίλ Υποψηφίου:

 • 2+ αποδεδειγμένης εμπειρίας στη διαχείριση εργοταξίων
 • Επιθυμητή η γνώση σε Η/Μ εγκαταστάσεις όπως ψύξη, καλωδίωση
 • Δυνατότητα ταυτόχρονης διαχείρισης πολλαπλών συνεργείων
 • Εξαιρετική γνώση MS Excel και MS Office
 • Καλή γνώση AutoCAD (2D)
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και ομαδικής εργασίας
 • Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απαραίτητο πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σε παρεμφερές αντικείμενο επιθυμητός
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Εκλπηρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψηφίους
 • Άδεια οδήγησης

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
 • Ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με ευκαιρίες εξέλιξης και σταδιοδρομίας
 • Ευκαιρία εργασίας σε εξειδικευμένα έργα

Εάν σας χαρακτηρίζει η υπευθυνότητα και η καλή διάθεση, θα χαρούμε να ενταχθείτε στην επιχειρηματική μας οικογένεια.

Περιγραφή ρόλου

Πρόκειται για μία εργασία πλήρους απασχόλησης που απαιτεί φυσική παρουσία στα γραφεία της εταιρείας μας στο Μαρούσι. Ο επιτυχημένος υποψήφιος θα έχει ευθύνη να ετοιμάζει και να υποβάλει τεχνικές προσφορές σε στενή συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα, δρώντας ως τεχνικός σύμβουλος και άνθρωπος αναφοράς για όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς εμπλεκόμενους συνεργάτες.

Ο ρόλος με λεπτομέρειες

 • Ανάπτυξη και σύνταξη προσφορών για δημόσια/ιδιωτικά έργα
 • Προετοιμασία οργανωτικών αρχείων/ πιστοποιητικών σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας
 • Αυτοψίες/Μετρήσεις
 • Παρακολούθηση της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορά στα τρέχοντα έργα
 • Έλεγχος των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών
 • Προετοιμασία και επεξεργασία οικονομικών και τεχνικών προσφορών με βάση τις ανάγκες του πελάτη και τις κατασκευαστικές απαιτήσεις
 • Έκδοση συμφωνητικών και πιστοποιήσεων
 • Παρακολούθηση και επικαιροποίηση συμβολαίων έργων σε συνεργασία με το οικονομικό τμήμα
 • Έρευνα και εντοπισμός προσφορών που έχουν σχέση με δημόσια έργα
 • Τεχνικές εκθέσεις

Προσόντα που αναζητούμε

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Μίνιμουμ 3 χρόνια εργασιακής εμπειρίας σε προετοιμασία και οργάνωση προσφορών
 • Πλήρη κατανόηση των απαιτήσεων και νομοθεσιών που σχετίζονται με δημόσιους εξοπλισμούς (Ν4412/2016)
 • Εξαιρετικά προσόντα στην επικοινωνία και την ομαδική εργασία με ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Ευχέρεια στη χρήση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας, τόσο σε προφορικό όσο και σε γραπτό λόγο
 • Πολύ καλή γνώση MS Office, ειδικά Excel και Word, και οικειότητα με εξειδικευμένα προγράμματα σύνταξης προσφορών

Εργασιακά Προνόμια

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και συνεχής εκπαίδευση
 • Δραστηριότητες που προάγουν την ευεξία
 • Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και πρόσβαση σε σύγχρονη τεχνολογία

Αποστολή Βιογραφικού

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας μέσω της παρακάτω φόρμας και όταν υπάρξει σχετική θέση, θα αξιολογηθεί.