ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΕ

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) ήταν μια δέσμευση και μια ολόκληρη φιλοσοφία της Kalanidis Group I.K.E πολύ πριν χρειαστεί να καθορίσουμε μια στρατηγική ΕΚΕ. Από την αρχή η φιλοσοφία μας ήταν να κάνουμε το καλύτερο δυνατό έργο υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και την ευημερία της τοπικής κοινωνίας γύρω μας και φυσικά όντας υπεύθυνοι απέναντι στον φυσικό χώρο που περιβάλλει τα ξενοδοχεία μας. Για χρόνια οι δράσεις μας για την ΕΚΕ αποφασίζονταν με βάση τις τρέχουσες ανάγκες των αγορών και των περιβαλλόντων που λειτουργούσαν τα ξενοδοχεία μας. Καθώς το όραμα και η στρατηγική του ομίλου επαναπροσδιορίζονται, ήρθε η ώρα να αποκατασταθεί και η κοινωνική δέσμευση της Kalanidis Group I.K.E.

Με τη Στρατηγική μας για την ΕΚΕ ευθυγραμμιζόμαστε με την Ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφορία για την Ανάπτυξη και ενισχύουμε τη δέσμευσή μας για την αειφορία παρακολουθώντας τον περιβαλλοντικό μας αντίκτυπο, υιοθετώντας πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της τοπικής μας κοινότητας και, τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό για την ανάπτυξη των ανθρώπων μας. Τα κίνητρά μας για βιώσιμη ανάπτυξη πηγάζουν από το οικογενειακό υπόβαθρο της εταιρείας και ήταν σημαντικό μέρος στον τρόπο που εργαζόμαστε. Η δέσμευση της ανώτατης διοίκησης και των εργαζομένων μας υπήρξε η σημαντικότερη κινητήρια δύναμη μας.

Στην Kalanidis Group I.K.E, ενσωματώνουμε τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) που δημιουργήθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη στον πυρήνα του έργου μας για την αειφορία. Προς το παρόν, η εταιρεία μας ευθυγραμμίζεται με τους ακόλουθους ΣΒΑ με αριθμό 8, 12, 13, 15. Αυτοί οι στόχοι αποτελούν το βασικό μας πλαίσιο των κοινωνικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων μας, καθώς βοηθούν στον καθορισμό των σχεδίων δράσης μας και μας δίνουν ένα σαφές όραμα για το τι κάνουμε θέλουν να επιτύχουν στο εγγύς μέλλον

ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Το βασικό μας πλαίσιο των κοινωνικών και περιβαλλοντικών μας δραστηριοτήτων θα επικεντρωθεί σε τρία επίπεδα επιρροής: τη φροντίδα των ανθρώπων και των επισκεπτών μας, την προστασία του περιβάλλοντος και την υποστήριξη της τοπικής κοινότητας.